Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

De Bonckert heeft het BVL label opnieuw met een jaar verlengd!

Voor 1 juli van ieder schooljaar leggen wij verantwoording af aan de gemeente Boxmeer om het BVL label te kunnen behouden. Om het BVL label te kunnen behouden, moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast het geven van verkeerseducatie in alle groepen en het organiseren van diverse activiteiten, moet er beleid voor verschillende verkeersthema’s zijn ontwikkeld. Alle activiteiten en afspraken worden vastgelegd in een activiteitenplan, waarmee wij aan kunnen tonen dat we voldoen aan de voorwaarden voor het BVL label. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 werkt het BVL met een digitaal activiteitenplan.De Bonckert ( fusieschool)_Boxmeer_Vignet_BVL[1] 

 

Welkom bij de Bonckert

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de Bonckert. Ik merk echter regelmatig dat de school met de navigatie moeilijk te bereiken is. Het beste kunt u het adres ’t Leuker invoeren. U ziet dan het gebouw met het logo ’t Bolwerk Speelleercentrum staan. De Bonckert is in dit gebouw gehuisvest.