Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

MR

De MR is een belangrijk orgaan binnen onze school. De MR controleert en volgt het schoolbeleid kritisch en adviseert de directeur. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. 

In het schooljaar 2018-2019 start de MR met de volgende zittende leden:

Namens de ouders: Arjan Weijers (voorzitter). Schooljaar 2018-2019 is er een vacature ruimte voor 2 ouders. 

Namens het personeel: Kim Borg, Henny Brand ( secretaris en tevens GMR-lid) en Stefanie Jeckmans

Het jaarplan 2018-2019 vindt u hier.

De agenda en de actie-en besluitenlijst  van de MR vindt u hier