Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

Ons onderwijs

Missie

Als geen ander weten we bij De Bonckert hoe uniek kinderen zijn. En hoe uniek uw kind is. Daar is onze hele onderwijsmethode op afgestemd. Onze leerkrachten leggen daarom veel nadruk op een veilige sfeer, waarbinnen ieder kind uitgedaagd wordt om zich maximaal te ontwikkelen. Hoogbegaafden krijgen extra opdrachten; voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning. Onmisbare vaardigheden als plannen, organiseren en samenwerken lopen als een rode draad door ons leerprogramma. Ook hechten we veel belang aan de betrokkenheid van ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en zien we uw inbreng zelfs als onmisbaar. Zo doen we dagelijks ons uiterste best om beter in basisonderwijs te zijn

Visie

De Bonckert is een openbare basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.).

Het team van de Bonckert streeft er naar om haar onderwijs zo in te richten:

• dat kinderen kunnen opgroeien tot geëmancipeerde (vrije verantwoordelijke) mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen, de omgeving en het grote levensgeheel.

• dat leerkrachten en begeleiders zich proberen in te leven in alle kinderen, om daar hun aanpak op af te stemmen.

• dat fundamenteel leren tot stand komt, doordat kinderen worden uitgedaagd in situaties die aansluiten bij hun niveau en belevingswereld.

• dat kinderen veelzijdig competent kunnen worden.

• dat Welbevinden en Betrokkenheid de criteria zijn waarop acties en interacties beoordeeld worden en leidraad zijn voor nieuwe interventies.

Want, …. kinderen die zich welbevinden en betrokken zijn, ontwikkelen zich maximaal.