Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

Portfolio

De leerkrachten van de Bonckert zijn trots op hun manier van EIGENTIJDS BEOORDELEN.

Alle kinderen voeren drie keer per jaar een portfoliogesprek met hun leerkracht over zijn of haar ontwikkeling. Leerkracht, kind en ouders trekken samen op, om vooraf af te stemmen wat en hoe er geleerd gaat worden. We kiezen er dus voor om af te stappen van de traditionele manier van beoordelen en gaan over naar een eigentijdse manier van beoordelen.

Bij rapporten, de traditionele manier van beoordelen, verzamelt de leerkracht gegevens en bepaalt waar wel en niet naar wordt gekeken. Bij portfolio’s, de eigentijdse manier van beoordelen, werken leerkrachten en kinderen intensief samen. Kinderen verzamelen leerervaringen en vertellen er hun verhaal bij, waardoor de gegevens betekenis krijgen. De leerkrachten leren de kinderen niet alleen om actief gegevens voor hun eigen portfolio te verzamelen. Het is vooral van belang dat het kind leert om te reflecteren op het eigen handelen. Het kind wordt met zijn portfolio eigenaar van zijn leerproces en krijgt mee-de-verantwoordelijkheid voor dat proces. Onderzoek wijst uit dat kinderen die op deze wijze worden begeleid, gemotiveerd zijn om te leren. Zij weten zich gezien en erkend, worden betrokken bij hun leerproces en raken intrinsiek gemotiveerd. Gemotiveerde kinderen zijn betrokken, nieuwsgierig en gaan goed om met uitdagingen en tegenslagen. Zij halen bovendien vaak betere schoolresultaten dan kinderen die niet gemotiveerd zijn.