Bedankt voor uw interesse in de Bonckert – de enige basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs in Boxmeer.

Kennismaken
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, neem dan contact op met de directeur, Marieke Jansen, (telefonisch via 0485-576960 of per mail naar m.jansen@stichting-invitare.nl). We maken dan een afspraak. Tijdens de kennismaking informeren wij u over de achtergronden van ons onderwijs en ziet u de school in bedrijf.

Aanmelden
Wanneer u daadwerkelijk voor De Bonckert kiest, dan kunt u het aanmeldformulier bij de directeur van de school opvragen. We stellen het zeer op prijs, wanneer u uw kind in elk geval tijdig aanmeldt voor het volgende schooljaar, wanneer uw kind 4 wordt (bij voorkeur rond de derde verjaardag). Dan kunnen we in onze organisatie rekening houden met de verdeling van de groepen. Na het insturen van uw aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie.

Inschrijven
Op het moment dat u uw kind heeft aangemeld, krijgt u informatie over het vervolg. Wij nemen ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om enkele dagdelen vast te leggen waarop uw kind kan wennen aan de groep, de school en de leerkracht(en). Daarnaast plant de leerkracht met u een moment voor het intakegesprek.

Intakegesprek
Het intakegesprek, waarin de directeur met u aan de hand van het intakeformulier de ontwikkeling van uw kind bespreekt, vindt plaats voordat uw kind op school komt. In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school. Door het uitwisselen van deze informatie kan de directeur goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind. Na inschrijving op De Bonckert mag uw kind 3 dagdelen wennen. Deze momenten worden in onderling overleg afgestemd. De leerkrachten zorgen ervoor dat deze ‘wenmomenten’ zodanig gepland worden, dat uw kind aan de leerkracht kan wennen.

Contactformulier