Jeelo


Op de Bonckert bieden we onze leerlingen zaken die te maken hebben met wereldoriëntatie en zelfredzaamheid aan door middel van o.a. Jeelo projecten.
Kinderen voorbereiden op de 21e eeuw speelt hierin een belangrijke rol. Naast kennis verwerving en verwerking vinden we het verwerven van vaardigheden en competenties van minstens even groot belang.
Een kritische denkhouding, oplossingsgericht denken, creatief denken, vaardig communiceren, samen werken, ict geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden helpen onze leerlingen een succesvolle plek in onze samenleving te krijgen.
Thuis helpen bij het leren
Als uw kind thuis inlogt in de elektronische leeromgeving van Jeelo op kunt u meekijken met wat uw kind leert. Uw kind heeft hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen. Ook kunt u altijd bij ‘cijfers’ kijken wat uw kind al gedaan heeft en wat zijn leerresultaten zijn.
U kunt ook zelf een aantal leereenheden doorlopen die gaan over leerstrategieën. Zo leert u hoe u uw kind kunt stimuleren bij het leren. Voorbeelden van dergelijke eenheden zijn:
·       Leren doe je zo
·       Leer een steen
·       Bereid een toets voor
·       Maak een woordweb
·       Maak een mindmap
Dit jaar verzorgen we 5 projecten. Deze projecten kunt u bekijken op www.jeelo.nl
Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers.
·       Zelfstandig leren kinderen nemen kennis tot zich door eenheden in een digitale leeromgeving door te werken. Deze digitale werkplek is anytime, anywhere te bereiken. Kinderen kunnen hier op elke plek aan werken. Het biedt ouders de mogelijkheid samen met hun kind leerstof op dit gebied door te nemen. Kinderen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord.
·       Samen werken kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindproduct. Kennis uit de pijler zelfstandig leren wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler “samen leven” worden hierin betrokken. Eindproducten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.
·       Samen leven er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeeloproject zullen we 2 maatschappelijke organisaties betrekken. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we vragen een maatschappelijke organisatie op school. Voorbeelden hiervan zijn; een bezoek aan het Limburgs museum of een bezoek aan de korenmolen in het kader van het project “maken van een product”, het op school ontvangen van een medewerker van het bevrijdingsmuseum in het kader van het project “macht en gezag” in groep 7/8 enz.