Ouderraad


De ouderraad is een belangrijke partner voor leerkrachten en kinderen van de Bonckert. De leden van de ouderraad blinken uit in creativiteit. Steeds opnieuw weten zij de kinderen bij belangrijke (jaar)feesten te verrassen met een lekkernij of een cadeautje. De leerkrachten van de Bonckert zijn erg blij met de inzet en betrokkenheid van de ouderraad bij veel onderwijsactiviteiten.
De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage (vermeld in de schoolgids) in de kosten van alle verrassingen.


De ouders die dit schooljaar zitting hebben in de ouderraad zijn:
Janneke Perreijn (voorzitter), Wouter Perreijn (penningmeester), Marjorie Janssen, Anke Spiekman, Isabelle Coppelmans, Brenda Hijink, Linda Elbers-Kersten, Ellen Fransen, Cindy Verhagen en Sandra Kersten (namens het team).
U kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken. Dat kan ook per mail: orbonckert@live.nl